#193 – Barbenheimer (feat. Maciej Trojanowicz)

Barb vs. Oppie.

posłuchaj

#102 – TENET

Odcinek palindrom.

posłuchaj