#104 – Odwiedzamy Pana Rogersa

Odcinek z sąsiadem.

posłuchaj