#219 – Terminator 2: Dzień sądu (1991)

James Cameron i Terminator powracają.

posłuchaj

#096 – Alien: Rewatch

Odcinek o Obcym.

posłuchaj