Patożycie: Kulisy i rzeczywistość pracy kuratora sądowego. | Piotr Matysiak

Kurator też człowiek.

posłuchaj