Warto czytać i spać | Anna Karczewska

O czytaniu.

posłuchaj

#131 – Mitchellowie kontra maszyny

Nie wkurzajcie swojego telefonu.

posłuchaj

#035 – Wyjęci spod prawa

Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, sequel Braveheart.

posłuchaj