#118 – Cząstki kobiety

Odcinek z traumą.

posłuchaj