Cykle życia w spektrum | Anita Wojtkiewicz

O życiu w spektrum autyzmu i z ADHD...

posłuchaj