Wszystko mam bardziej – podziękowania

Dziękuję Angelice Łasosze, pedagożce specjalnej, logopedce, terapeutce AAC i założycielce ośrodka Autyzm‐Startup!, która jak przewodniczka wskazała mi fascynujące ścieżki i dzięki której poznałem kilka niezwykłych osób z ASC. Joannie Ławickiej, pedagożce specjalnej, doktorce nauk społecznych, pre‐ zesce fundacji Prodeste oraz autorce wspaniałych i ważnych książek na temat autyzmu, która mimo napiętego kalenda‐ rza znalazła dla mnie czas na rozmowę. Anicie Wojtkiewicz, Psycholog na Spektrum, autorce świetnej książki Cykle – o życiu w spektrum autyzmu i z ADHD, za inspirujące, energetyczne spotkanie, żywiołowo przekazywaną wiedzę i pogaduchy na Messengerze.

Dziękuję wszystkim bohaterom książki, w większości neuroróżnorodnym, za otwartość i zaufanie:

Izie i Mariuszowi Kurkowskim, Profesor Joannie Jurewicz, Maciejowi w spektrum i jego matce Izabelli, Damianowi i jego matce Elwirze Zawadzkiej, Zbigniewowi Woronemu, który otworzył przede mną drzwi Ośrodka Wsparcia dla Dorosłych Osób w Spektrum Autyzmu Między Innymi w Warszawie, a także klubowiczom: Wojtkowi, Edycie, Filipowi, Konradowi, Michałowi, Maciejowi, Piotrowi, Sebastianowi i Andrzejowi, oraz Basi Poniatowskiej i asystentkom Dominice i Malwinie, Dominice i jej partnerowi Grzegorzowi, Mychelowi i jego matce Barbarze, Michalinie, Jadwidze, Marcinowi Stachewiczowi, Marii, Joannie, Dee i Marcie, Dorocie i jej synowi Piotrowi, Agnieszce.

Jacek Hołub